Tona och Tone

För att musiken på scenen ska fånga det lilla barnet behöver den sättas i ett sammanhang.
Tona och Tone figurerna är en naturlig länk mellan den som spelar – musiken- och den unga publiken.

Konserten får ett dramatiskt förlopp när komik mimik och samtal om till exempel instrumenten vävs samman med musiken: gammal och nyare konstmusik – ibland också folkmusik – från Europa och andra världsdelar.

Tona – Helena Björelius

Tona gestaltas sedan 1996 av mimskådespelare Helena Björelius.
Helena fick delar av sin mimutbildning i London. Hon spelar trummor och fiol och har i mer än 25 år arbetat med scenkonst för barn – hos oss som mimare, skådespelare, manusförfattare och regissör.
Är idag även verksam på Karolinska institutet som logoped och forskare.
Helena Björelius har skapat karaktären Tona samt varit en oumbärlig konstnärlig utformare av Klassiskt Tonandes konsertverksamhet.

Tone – Lena Nilsen

Tone gestaltas sedan 2007 av Lena Nilsen som fick sin utbildning till mimskådespelare i Paris.
Hon har i 30 år varit verksam som pedagog, regissör och scenkonstnär, ofta för barn. Lena är anställd på Kungliga Operan som mimskådespelare och guide för ung publik.
Hon är även medlem i clownkollektivet Glädjeverkstan med hemvist på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Lena Nilsen är skicklig och hängiven – med sin varma närvaro på scenen bjuder hon barnen in till sig – en självlysande artist.